Historie

Nederland
De acupunctuur heeft in Nederland sinds de zeventiger jaren een steeds vastere plaats ingenomen in de Nederlandse samenleving. Door het bieden van een andere benaderingswijze vervult acupunctuur zowel additieve als alternatieve functie ten aanzien van de reguliere geneeskunde.

Klassieke acupunctuur
Deze gaat uit van de klassieke Chinese filosofie.
De acupuncturist kan door middel van de pols-/ tongdiagnose bepalen welke relaties verstoord zijn en hoe deze hersteld kunnen worden. Bij de polsdiagnostiek beoordeelt de acupuncturist de energetische toestand van het lichaam.

Behandelingsmethoden

Naalden
De oudst bekende naalden waren eenvoudige steen- of botsplinters. In de IJzertijd ging men naalden van brons, goud en zilver gebruiken en later ook van staal. Er zijn negen verschillende naaldsoorten, maar de meest gebruikte is de gewone ronde naald. De driehoekige naald wordt toegepast om een lichte bloeding te bewerkstelligen. Voor oppervlakkige huidbehandeling gebruikt men een hamer met een of meer korte naaldjes die in de hamerkop zijn geplaatst. Voor de lichaamsacupunctuur worden roestvrij stalen naalden gebruikt. Gouden en zilveren zijn minder soepel en vinden steeds minder toepassing vanwege het feit dat wegwerp-naalden om hygiënische preventieve redenen de voorkeur verdienen. Wil men met de stalen naald een bepaald effect verkrijgen, dan bereikt men dit via een speciale manipulatie of door de insteekrichting van de naald. Gaat deze met de energiestroomrichting mee, dan stimuleert men; gaat deze tegengesteld, dan wordt de energie verlaagd. Is een naaldenbehandeling pijnlijk? Een behandeling is al dan niet pijnlijk, afhankelijk van de wijze waarop de naald wordt gemanipuleerd. In het algemeen doet een regulerende prik geen pijn. Manipulaties die gericht zijn op het doelbewust versterken of verzwakken van energie, kunnen soms gevoelig zijn. Wordt de patiënt een vreemd, zwaar, dof, warm gevoel gewaar dan vormt dat de indicatie dat de energie-overdracht plaatsvindt. De Chinezen hebben er een aparte term voor:”Té Qi”

Moxa
Behalve naalden gebruikt men ook nog andere middelen om de acupunctuurpunten te prikkelen. Deze kunnen ook verwarmd worden met een zogenaamde “moxarol” samengesteld uit een bepaald kruid (= artemisia vulgaris) dat aangestoken wordt en gaat gloeien en zo het acupunctuurpunt verwarmt. Ook worden wel kleine kegeltjes van hetzelfde kruid direct op de huid geplaatst.

Klachten die behandeld kunnen worden met acupunctuur:

 • allergieën en voedselintoleranties
 • amalgaamproblematiek
 • chronische ontstekingen
 • chronische nier/blaasproblemen
 • chronische maag/darmklachten
 • chronische spier en gewrichtsklachten
 • chronische vermoeidheid
 • gedragsstoornissen bij kinderen
 • gynaecologische klachten
 • huidaandoeningen
 • neurologische klachten
 • preventieve therapie
 • tandheelkundige problemen
 • Luchtwegen
  • acute verkoudheden
  • griep
  • bijholte-ontsteking
  • keelpijnen
  • acute bronchitis
  • CARA
 • Allergie
 • spijsverteringsstelsel
 • slokdarmkrampen
 • maagslijmvlies-ontsteking
 • ontstekingen aan de dunne en dikke darm
 • spastisch colon
 • verstopping/ diarree
 • Bewegingsapparaat
  • Dupuytren in vroege fase
  • whiplash
  • tennis-elleboog
  • schouderpijnen
  • rugpijnen: bijvoorbeeld na HNP-operatie
  • slappe / spastische verlammingen: bijv. na hersenbloeding, kinderverlamming
  • Guillain-Barré
  • Sudeckse dystrofie
 • Doorbloeding
  • claudicatio intermittens
  • varicesklachten
 • Hormonaal
  • suikerziekte
  • menstruatiestoornissen
  • premenstruele pijnen
 • Urinewegen en geslachtsorganen
  • bedplassen
  • blaasontsteking
  • prostaathypertrofie/ prostatitis
  • bepaalde vruchtbaarheidsstoornissen
 • Overige
 • uitputtingstoestanden, zowel geestelijk als lichamelijk
 • slaapstoornissen
 • psychische labiliteit, depressie, nervositeit, fobieën
 • kiespijn na het trekken, tandvleesontstekingen
 • hoofdpijn, migraine
 • syndroom van Menière
 • aangezichtspijnen, facialis parese
 • Palliatief/Terminale patienten