Privacy- en cookieverklaring

Privacy verklaring Praktijk voor Fysiotherapie/Oedeemtherapie en Acupunctuur M.L. Berends

Praktijk voor Fysiotherapie/Oedeemtherapie en Acupunctuur M.L. Berends
Plaats: Zoetermeer
Adres: Dorpsstraat 57
Postcode: 2712 AC
KVK-nummer: 27351423

Praktijk voor Fysiotherapie/Oedeemtherapie en Acupunctuur M.L. Berends kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Praktijk voor Fysiotherapie/Oedeemtherapie en Acupunctuur M.L. Berends en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk voor Fysiotherapie/Oedeemtherapie en Acupunctuur M.L. Berends heeft verstrekt.

Praktijk voor Fysiotherapie/Oedeemtherapie en Acupunctuur M.L. Berends kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adres, huisnummer, postcode en woonplaats
- Telefoonnummer en e-mailadres
- Geboortedatum
- BSN
- Verzekerde nummer (relatienummer zorgverzekering)
- Verwijzer en eventuele AGB code
- Uitsluitend medische informatie relevant voor de behandeling
- Eventueel foto’s
- Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging

Waarom verwerken wij deze gegevens.
Omdat u cliënt bent bij Praktijk voor Fysiotherapie/Oedeemtherapie en Acupunctuur M.L. Berends beheren wij uw persoons- en/of medische gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om u de benodigde en gevraagde producten, therapieën en diensten te kunnen leveren. Bijvoorbeeld het aanmeten en toesturen van steunkousen, het afhandelen van declaraties richting zorgverzekeraars of het afstemmen van een behandeling.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Gegevensverstrekking aan derden
Praktijk voor Fysiotherapie/Oedeemtherapie en Acupunctuur M.L. Berends
verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van therapeutische zorg en/ of (medische) hulpmiddelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaart Praktijk voor Fysiotherapie/Oedeemtherapie en Acupunctuur M.L. Berends uw gegevens
Praktijk voor Fysiotherapie/Oedeemtherapie en Acupunctuur M.L. Berends
bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, eventueel mee te nemen of te laten verwijderen. Wetgeving verplicht ons dat u wel een legitimatie toont. Daarom is het handig als u ons tevoren een berichtje stuurt en wij daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken in één van onze locaties. Dan ruimen we er tijd voor in. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar fiftyone@xs4all.nl.

U kunt ook bezwaar bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bovenstaande geldt ook voor gegevens verstrekt door derden.