Tarieven

Met ingang van 1-1-2020 dienen de volgende behandelingen direct betaald te worden (pinapparaat aanwezig):

  • Alle acupunctuurbehandelingen
  • Alle fysiotherapiebehandelingen indien u alleen een basisverzekering hebt afgesloten
  • Alle fysiotherapiebehandelingen die het aantal wat vergoed wordt uit uw aanvullend pakket (zie uw polisvoorwaarden) overstijgen
  • Alle fysiotherapiebehandelingen indien u verzekerd bent bij een ziektekostenverzekeraar met wie de praktijk geen contract heeft. U kunt de factuur dan rechtstreeks bij uw verzekeraar indienen.

Tarievenlijst Fysiotherapie per 9 februari 2022

zitting €37,50
zitting oedeemtherapie €50,00
lange zitting pat. met complexe/meervoudige zorgvraag €50,00
telefonische zitting €18,00
screening €19,00
intake en onderzoek na screening €50,00
intake en onderzoek na verwijzing €50,00
eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €64,00
meer gecompliceerde rapporten fysiotherapie €80,00
toeslag voor uitbehandeling €13,00
inrichtingstoeslag € 8,00

 

Tarievenlijst Acupunctuur per 1 januari 2020

acupunctuur behandeling €65,00
acupunctuur behandeling aan huis €80,00

 

Indien u fysiotherapeutisch behandeld wordt voor een aandoening die valt onder de chronische codelijst, worden de eerste 20 behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering betaald. Is deze niet toereikend, dan dient u de behandelingen die niet vanuit de AV kunnen worden betaald tot aan de 20ste behandeling zelf direct te betalen. Vanaf de 21ste behandeling worden de behandelingen verder vergoed vanuit de basisverzekering.

Afspraken dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden in verband met de voor uw gereserveerde tijd. Indien u niet tijdig afzegt wordt de behandeling volledig gefactureerd.